Skip to main content
  • Helemaal-ik | Zichtbaar Helemaal-ik | Zichtbaar

Psychosomatische klachten


Psyche betekent geest, soma betekent lichaam.

Onverwerkte gevoelens of stress kunnen zich uiten via het lichaam.

Psychosomatische klachten zijn dus lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben en geen lichamelijke.

Ik wil graag een intakegesprek!