Skip to main content
Helemaal-ik | Bloei | PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE MASSAGE & BEWUSTWORDING. Helemaal-ik | Bloei | PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE MASSAGE & BEWUSTWORDING.
Helemaal-ik | Wijsheid | PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE MASSAGE & BEWUSTWORDING. Helemaal-ik | Wijsheid | PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE MASSAGE & BEWUSTWORDING.
Helemaal-ik | Vrijheid | PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE MASSAGE & BEWUSTWORDING. Helemaal-ik | Vrijheid | PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE MASSAGE & BEWUSTWORDING.

Leven of overleven?
Waarom ‘Helemaal-ik’ niet egoïstisch is!


Leven of overleven

Je hele leven, van wieg tot graf, bestaat uit het opdoen van levenservaring. De omgeving (familie, werk, school, vrienden, de maatschappij e.d.) zorgt ervoor dat je je houdt aan de norm: ongeschreven regels waaraan je zou moeten voldoen.

Deze norm krijgt vaak voorrang boven de eigen gevoelens en verlangens. Mensen passen zich aan: eigen grenzen worden overschreden, eigen ruimte wordt opgegeven, de omgeving wordt gepleased.

Mensen zijn zó gewend geraakt aan het wegcijferen van hun eigen gevoelens en verlangens ten gunste van de norm, dat ze niet in de gaten hebben dat ze ‘binnenstebuiten’ zijn gaan leven. Werkelijke gevoelens en emoties worden onbewust weggestopt.

Overlevingsmechanismen

Om zich staande te houden en om te voldoen aan de norm worden overlevingsmechanismen ingezet. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Je sterker voordoen dan je bent, terwijl je je van binnen kwetsbaar of verdrietig voelt en een arm om je heen zou willen hebben.

  • Geen nee durven zeggen als iemand je iets vraagt en doen wat gevraagd wordt, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt.
  • Te snel reageren, geïrriteerd reageren, een kort lontje hebben en er vervolgens spijt van hebben en jezelf bekritiseren.
  • Al opgestaan zijn om voor iemand te zorgen, voordat het gevraagd wordt en dan misschien het idee krijgen over je grenzen heen te (laten) gaan.
  • Vooral je hoofd gebruiken en stoppen met voelen (je hebt een muurtje om je heen gebouwd)
  • Perfectionisme
  • etc.
Disbalans

Je leeft ‘binnenstebuiten’, op een manier waarop je dénkt dat de buitenwereld van je verwacht. Er is disbalans ontstaan in denken en voelen, waardoor je niet lekker in je vel zit en je je eigen kern bent kwijtgeraakt. Je hebt je eigen unieke kleur opgeven. Op termijn kan dit leiden tot klachten (fysiek, mentaal en emotioneel) en ziekte.

Noodzakelijk

‘Helemaal-ik’ is dus niet egoïstisch, maar noodzakelijk om je eigen unieke kleur te behouden. Om gezond te blijven. ‘Helemaal-ik’ betekent dat je jezelf (wat wil, voel, denk ik) serieus neemt en daar gehoor aan geeft.

Helemaal-ik = authenticiteit = 100% zijn wie jij wilt zijn.

De volgende afbeeldingen geven dat heel mooi weer:

Buitenste cirkel - Helemaal-ik - behoud eigen kleur (gele kern), geen invloed van omgeving (blauwe buitencirkel)

Helemaal-ik

In contact met de omgeving behoud je tóch je eigen kleur (geel), ondanks alles wat je hoort, ziet, voelt. Je laat je niet zonder meer beïnvloeden door de omgeving (blauw).
Helemaal-ik: dit is waar ik in mijn behandelingen samen met jou naartoe werk.

gele cirkel (kern) met groene cirkel eromheen en daaromheen blauwe buitencirkel. Je vind het moeilijk om je eigen kleur (geel) te bheouden. Meningen van anderen vind je belangrijk (blauwe cirkel)

Overleven

In contact met de omgeving (blauw) vind je het moeilijk om je eigen kleur (geel) te behouden. Je probeert je tegen ongewenste invloeden te beschermen. Meningen van anderen vind je belangrijk (blauw). Het kost je moeite om je eigen kleur te behouden. De kleur van de omgeving vermengt zich met een deel van jezelf (er ontstaat groen).

groene kern met blauwe cirkels erom heen. Je hebt je eigen kleur (gele kern) opgegeven, de omgeving (blauwe buitencirkel) dringt je kern binnen

Je hebt klachten

Je hebt je eigen kleur (geel) opgegeven. De omgeving (blauw) dringt je kern binnen. Voor jezelf én je omgeving is nauwelijks zichtbaar wie je bent, welke ‘kleur’ je hebt. Geel is groen geworden. Het kost veel energie om te functioneren, om te doen wat anderen verlangen. Dit zorgt voor fysieke, mentale en/of emotionele klachten.

Bron: ‘binnenstebuiten leven’ Luc de Boer

Wil je meer weten over mij, mijn behandelingen en werkwijze of werkvormen?