Skip to main content

Privacyverklaring Helemaal-ik, praktijk voor holistische massage & bewustwording

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Helemaal-ik, praktijk voor holistische massage & bewustwording (hierna: Helemaal-ik) zoals hieronder wordt beschreven. Gegevensverwerking vindt plaats middels het contactformulier op de met de HTTPS beveiligde website van Helemaal-ik, als mede in telefonisch of persoonlijk contact.

 • Helemaal-ik vraagt bij het maken van een afspraak naar je e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch. Tijdens de eerste afspraak (en mogelijk ook in vervolgafspraken) vraagt Helemaal-ik een aantal aanvullende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Beroep en werkomstandigheden
 • Gezinssituatie
 • Bijzonderheden gezondheid
 • Toelichting op de onderwerpen waaraan je wilt werken
 • Deze gegevens verwerkt Helemaal-ik voor de volgende doeleinden:
 • Om de behandeling goed en verantwoord af te kunnen stemmen op jouw situatie
 • Om het verband te kunnen onderzoeken tussen jouw klachten en de oorzaak daarvan
 • Om contact met je te kunnen opnemen voor het maken/wijzigen van een afspraak
 • Voor het verwerken van de betaling
 • Voor het verzenden van een eventuele nieuwsbrief
 • Om je te kunnen benaderen voor het meewerken aan een onderzoek, pilot of case study.
 • Met uitzondering van het voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekt Helemaal-ik geen persoonsgegevens zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming.
 • De persoonsgegevens en de cliëntverslagen van de behandelingen worden op papier bewaard in een afgesloten kamer. Namen en telefoonnummers worden opgeslagen in de adreslijst van de met pincode beveiligde telefoon van Helemaal-ik. Helemaal-ik bewaart de persoonsgegevens, cliëntverslagen en telefoonnummers. Namen en factuurgegevens worden opgeslagen op een met een wachtwoord beveiligde computer. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Helemaal-ik.
 • Indien inhoudelijke afstemming nodig is buiten de behandelsessies om, vindt dit telefonisch plaats. Er worden door Helemaal-ik via e-mail, m.u.v. de contactgegevens geen persoonlijke gegevens uitgewisseld.
 • Je hebt altijd recht op inzage, opvragen, correctie en/of verwijdering van je gegevens. Je hebt eveneens het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens. Neem hiervoor contact op met Helemaal-ik gevestigd aan de Nieuwe Lemelerveldseweg 7, 8102 SH Raalte en bereikbaar op telefoonnummer 06-30688015.
 • De behandelingen van Helemaal-ik zijn gericht op integriteit en veiligheid. Dat geldt ook voor jouw gegevens. Mocht er desondanks een vermoeden zijn van misbruik van jouw gegevens, neem dan zo snel mogelijk contact op met Helemaal-ik. Je heb het recht om klachten over het omgaan met jouw gegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 • Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Helemaal-ik. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Datum: 20-11-2019