Skip to main content
 • Helemaal-ik | Luchtig Helemaal-ik | Luchtig

KENMERKEN HSP


Kenmerken HSP

 • Kenmerkend voor HSP is dat zij zich heel bewust zijn van hun denken, voelen en handelen. Hierdoor kunnen ze heel vermoeid raken.

 • Nemen veel subtiele informatie in zich op, die andere mensen niet opnemen, waardoor een HSP zich eerder overprikkeld voelt. Gevolg: voelt zich niet prettig.
 • Is gevoelig voor prikkels uit de omgeving.
 • Een HSP vindt het lastig bekeken, gemeten of geëvalueerd te worden. Ze functioneren dan niet voor de volle 100%.
 • HSP zijn goed in zorgen/verzorgen. Voelen aan wat een ander nodig heeft, vergeten zichzelf.
 • HSP leggen snel verbindingen a.g.v. hun sterke intuïtie. Anderen begrijpen deze verbindingen niet.
 • Hebben een sterke intuïtie, zijn creatief, kunstzinnig en hebben een rijke fantasie en een groot gevoel voor schoonheid.
 • Heeft behoefte aan filosofische, diepgaande en spirituele gesprekken. Als ze hierin doorschieten dan worden hun gesprekken ‘zweverig’.
 • Hebben een beter ontwikkeld 6e zintuig, maar zijn niet per definitie paranormaal.
 • Een HSP is minder goed in feitenkennis al zijn ze meestal goed in talen en leren.
 • Nagenoeg alle hoogbegaafden zijn HSP.
 • Een HSP trekt zich graag terug in een voor hem veilige ruimte (bijv. het bed).
 • Voelt snel aan hoe de sfeer is. Ze willen harmonie. In een omgeving waarin harmonie ontbreekt (zakelijk, competitief, vijandig) functioneren ze minder goed. Bij stress en werkdruk presteren ze minder.
 • HSP hebben vaak een laag zelfbeeld omdat ze vaak afgewezen werden en ervoeren dat ze ‘anders’ zijn dan anderen.
 • Ze lijken verlegen, maar zijn dat niet. Ze zijn juist zeer sociaal. Wel hel gevoelig voor de meningen van anderen.
 • Nemen gedetailleerd lichaamstaal waar, welke een niet-HSP meestal niet of minder registreert.
 • Ze kunnen midden in het leven staan, mits ze zich geborgen voelen.
 • HSP hebben een grote fantasiewereld waarin ze veel creëren. Het daadwerkelijk vormgeven is meestal een minder sterke eigenschap.
 • HSP kunnen anderen goed motiveren en inspireren.
 • Is zeer gevoelig voor fysieke of psychische pijnen bij zichzelf of anderen.
 • HSP presteren optimaal als ze vanuit hun hart kunnen werken en creëren.
 • Zijn vaak perfectionistisch en bang om fouten te maken. Het voordeel is dat ze zeer zorgvuldig en accuraat zijn en fouten eerder signaleren.
 • HSP leven regels meer dan anderen na om afkeuring en commentaar te voorkomen.
 • Onuitgesproken negatieve gevoelens van anderen en onvriendelijkheid maakt hen snel van slag.
 • HSP hebben sneller last van stressverschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, kriebelende zenuwen of een algeheel onbehaaglijk gevoel.
 • Een HSP kan snel ‘leeglopen’ in contact met andere mensen.
 • Een HSP wenst geaccepteerd te worden wie hij is.
 • Een HSP vind het vaak moeilijk om grenzen aan te geven.
 • Neemt veel prikkels als geluiden, gesprekken, geuren, drukke straten, sferen etc. op, waardoor ze sneller moe zijn.
 • Een HSP denkt veel na (intelligentie, reflectie, piekeren) en dit kost veel energie.
 • Een HSP heeft vaker last van hooikoorts en/of eczeem door (over)gevoeligheid.
 • Een HSP is als geen ander in staat te beluisteren wat in communicatie niet gezegd wordt. Stemnuances, klank, toonhoogte en lichaamstaal worden gemakkelijk waargenomen en hierdoor wordt de ander doorzien (ook hulpverleners).
 • Anderen voelen zich vaak op hun gemak bij HSP en delen hun problemen. Nadeel voor de HSP: eigen kracht weggeven (leeglopen) met vermoeidheid als gevolg.
 • HSP zijn gevoeliger voor middelen zoals drugs, cafeïne, alcohol en vaak ook voor medicijnen en kruiden.
 • Als een HSP zich ergens mee verbindt, gaat hij er volledig voor.
 • Een HSP is authentiek en origineel. Ze hebben een grote rijkdom aan plannen en nieuwe ideeën. Echter als zij moeten functioneren met vaste taken en rollen, presteren ze duidelijk minder. Ze willen alles te goed, te diep en te perfect doen. Het woord ‘te’ is een valkuil.
 • Een HSP neemt vaak een adviesrol aan, zoals schrijver, geschiedkundige, filosofen, rechters, kunstenaars, onderzoekers, theologen, therapeuten en leraren.
 • Een HSP is niet het type voor ploegendiensten of nachtdiensten.
 • Een HSP houdt van stilte en rust.
 • Een HSP heeft veel eigen tijd nodig. In deze tijd is het belangrijk dat hij zijn ziel ‘voedt’. Hierdoor is hij echter niet egoïstisch omdat juist in deze eigen tijd veel werk verricht wordt wat uiteindelijk ten goede komt aan anderen.
 • Een HSP is allergisch voor alles wat MOET. Planning en structuur verkrijgen kan problematisch zijn. Ze zijn goed in het uitstellen van ‘moet’ activiteiten wat voor henzelf een nadelige uitwerking kan hebben.
 • Een HSP weet vaak niet welke gevoelens, emoties of lichamelijke klachten van zichzelf zijn of zijn overgenomen van anderen.
 • HSP hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel en een grote afkeer van geweld.
 • Onder HSP zijn zowel rustzoekers als spanningszoekers. Ongeveer 30% van de HSP is extravert (maar wel snel overprikkeld).
 • De meeste mensen met een eetstoornis zijn ‘hooggevoelig’.
 • Een HSP heeft een diepe verbondenheid met de natuur, de planten- en dierenwereld.
 • Voor een HSP zijn rust, Orde en Regelmaat belangrijke pijlers om een evenwichtig leven te leiden.
 • Veel mensen met een vermoeidheidsziekte zijn hooggevoelig.
helemaal ik roos

Wil je meer weten over HSP, of wil je een afspraak maken?